Co je makulární degenerace?

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je sice onemocnění s obtížně zapamatovatelným názvem, přesto je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku u starších lidí. Zejména její "vlhká" forma postupuje velmi rychle a dokáže vám nebo vašim blízkým zničit zrak během několika týdnů či měsíců. Včasným rozpoznáním této nemoci můžete pomocí moderních léků ztrátu zraku zastavit.

Ukázka vývoje věkem podmíněné makulární degenerace

Pohybem po časové ose zjistěte, jaké změny se odehrávají na sítnici oka při onemocnění VPMD.Anatomie oka

Edukační film pro pacienty: Věkem podmíněná makulární degenerace

Jak se žije s VPMD, způsoby rozpoznání prvních příznaků a tipy na prevenci.

Krátká verze:Dlouhá verze:

© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml