DVĚ FORMY VPMD

Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách: suché (atrofické) a vlhké (exsudativní) podobě. Ačkoli suchou formou trpí zhruba 85 – 90 % nemocných VPMD, vlhká forma je nebezpečnější, protože v 90 % případů má za následek závažnou ztrátu zraku.

VLHKÁ FORMA
 • vyskytuje se u 10 – 15 % pacientů s VPMD, může se ovšem postupně vyvinout i ze suché formy
 • její průběh je velmi rychlý – k rapidnímu zhoršení dochází v průběhu několika týdnů a k praktické slepotě již během pár měsíců
 • příznakem vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace je zprohýbané vidění – linie a nebo obličeje člověk vidí vlnité, zprohýbané
 • na rozdíl od suché formy existuje možnost léčby, která je v současné době zaměřená na potlačení růstu novotvořených cév – tzv. anti–VEGF terapie
 • příčinou je prorůstání novotvořených cév pod sítnici, tyto cévy následně způsobují prosakování krve do sítnice, otok sítnice, a konečně i vznik jizvy ve tvaru koláče

Pohled zdravým zrakem

Vlhká forma makulární degenerace


SUCHÁ FORMA
 • vyskytuje se u 85 – 90 % pacientů nemocných věkem podmíněnou makulární degenerací
 • průběh je velmi pozvolný v horizontu několika let, zrak se postupně zhoršuje, až může dojít i k celkovému výpadku zorného pole při velmi pokročilé fázi nemoci
 • první příznaky jsou rozmazané vidění, zhoršené vidění za tmy nebo za soumraku, zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na jeden objekt
 • příčinou je zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo
 • na suchou formu VPMD bohužel neexistuje funkční léčba, lékaři doporučují potravinové doplňky s obsahem luteinu, vitaminu E, zeaxantinu a zinku
 • pro usnadnění života slabozrakých lidí existují různé pomůcky – lupy na čtení, televizní lupy, kapesní dalekohledy atp.
  Více se dočtete v sekci MÁM / MŮJ BLÍZKý MÁ VPMD

Pohled zdravým zrakem

Suchá forma makulární degenerace
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml