MÁM / MŮJ BLÍZKÝ MÁ VPMD

AMSLEROVA MŘÍŽKA – ZJISTĚTE, ZDA NETRPÍTE VPMD

Jak již ze samotného názvu nemoci vyplývá, věkem podmíněná makulární degenerace se týká zejména starších lidí. Postihuje ovšem i lidi ve věku padesáti let, kteří jsou v produktivní fázi života a až do pokročilejšího stádia nemoci zcela samostatní a nezávislí na svém okolí. Pozdní stádium nemoci, které má v případě vlhké formy VPMD (více o dvou formách VPMD) velmi rychlý průběh, je nejčastější příčinou praktické slepoty ve vyspělých zemích.

Člověk nemocný věkem podmíněnou makulární degenerací postupně přichází o centrální vidění, čímž ztrácí schopnost rozpoznávat obličeje, barvy a detaily. Problémy nastávají i s posuzováním vzdálenosti a výšky, což může způsobit například minutí schodu a následný úraz. V konečném důsledku pak člověk není schopen vykonávat některé činnosti jako řízení auta, čtení, sledování televize, ale dokonce i placení v obchodě – není schopen rozpoznat hodnotu peněz.

Na suchou formu VPMD bohužel neexistuje léčba. V boji s její vlhkou a mnohem nebezpečnější formou jsou již lékaři v posledních letech úspěšnější. Pomocí poměrně nedávno objevených anti-VEGF preparátů je možné zpomalit, eventuálně i zastavit další vývoj vlhké formy VPMD, a tím i zhoršování zraku. Důležité je diagnostikovat nemoc včas a začít rychle jednat. To znamená podstoupit vyšetření ve speciálním makulárním centru a následně vhodnou léčbu

Problém u nemocných VPMD většinou nastává ve chvíli, kdy je tato nemoc postihne ve vyšším věku – často nemají finanční prostředky na léčbu nebo i jenom možnost dopravit se na vyšetření ve specializovaném makulárním centru, která se nacházejí pouze ve větších městech... Zde by měla nastoupit pomoc blízkých, případně přátel, kteří nemocnému zajistí dopravu na vyšetření a případně mu poskytnou finance na léčbu. Jedině tak je možné zachovat nemocným vlhkou formou VPMD dostatečnou kvalitu života a samostatnost.

RADY
v případě podezření na VPMD (OTESTUJTE SE!) okamžitě vyhledejte svého očního lékaře
pokud je to možné, neomezujte čtení, sledování televize ani další aktivity, na které jste zvyklí
nemocným VPMD pomáhá, když svůj pohled zaměří na okraj předmětu, na který chtějí zaostřit
pro slabozraké existují mnohé pomůcky – zvětšovací lupy pro čtení, televizní lupy, počítačové pomůcky...
pomocí slabozrakým se zabývá veřejně prospěšná společnost Tyfloservis, o.p.s., která dokáže poskytnout alespoň základní péči a pomoci nevidomým se s jejich postižením vyrovnat a naučit žít
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml