OČNÍ LÉKY

Poměrně nedávno měli lékaři pro nemocné VPMD pouze dobré slovo a radu, jak se s nemocí sžít. Dnes je situace jiná: pro vlhkou formu VPMD se podařilo nalézt lék, který brání jejímu dalšímu rozvoji. Některým pacientům, kteří s léčbou začali včas, se dokonce zrak opět zlepšil. I přes významný posun v možnostech léčby je třeba si uvědomit, že VPMD je degenerativní onemocnění vážně poškozující sítnici a vrátit již ztracený zrak není možné v plném rozsahu. Přesto léčba většinou znamená významný kvalitativní posun v životě pacienta.

Anti-VEGF injekce

Oční léky, které na vlhkou formu VPMD existují, jsou založeny na potlačení růstových faktorů VEGF, které způsobují tvorbu „novotvořených cév“ (více o změnách v oku link na sekci PŘÍČINY VPMD). Moderní anti-VEGF preparáty spočívají v nitrooční injekci s protilátkami proti vzniku novotvořených cév a růstovému faktoru, který nemoc dále rozvíjí. Anti-VEGF léčba sníží u většiny pacientů riziko ztráty zraku a efekt léčby se dostavuje již po šesti týdnech. Výhodou této léčby je zejména její účinnost a možnost aplikace u všech forem vlhké VPMD.

Laser

Léčba laserem je možná pouze tehdy, pokud je sítnice poškozena mimo žlutou skvrnu. Laser totiž spálí nejenom škodlivé novotvořené cévy pod sítnicí oka, ale i sítnici nad nimi.

Fotodynamická léčba

Další možností je fotodynamická léčba, při které se také používá laser. Dochází k dočasnému uzavření novotvořených cév, proto je nutné léčbu opakovat. Tuto formu léčby bohužel doprovází atrofie makuly. I fotodynamická léčba má svá omezení v podobě formy nemoci, při které ji lze aplikovat.

© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml