PŘÍČINY VPMD

Příčinou onemocnění věkem podmíněné makulární degenerace je poškození sítnice, a to místa nejostřejšího vidění, takzvané žluté skvrny neboli makuly. Sítnice oka je pokryta světločivými buňkami, které obraz převádí na nervové vzruchy a ty jsou pomocí zrakového nervu vedeny do mozku. Tento mechanizmus nám umožňuje dobře vidět.

Makula (žlutá skvrna) je poměrně malým prostorem na celé sítnici, zodpovědným za centrální vidění a dobré rozpoznávání detailů. Zbytek sítnice nám zajišťuje periferní a noční vidění. Celá sítnice a s ní i makula je vyživována díky cévnatce a Bruchově membráně, skrz kterou je k buňkám na sítnici přiváděn kyslík a živiny. Změny v Bruchově membráně (drúzy) jsou prvním projevem věkem podmíněné makulární degenerace. Protože věkem podmíněná makulární degenerace nezpůsobuje žádné bolesti, většina lidí na ni v této fázi nepřijde.

Histologické změny na sítnici oka při onemocnění vlhkou formou VPMD

Histologické změny na sítnici oka při onemocnění vlhkou formou VPMD


Následkem nedostatku živin přiváděných do buněk na sítnici, a tím pádem i ke žluté skvrně, dochází k jejímu poškození a prvním jasně pozorovatelným příznakům – sníží se schopnost centrálního vidění. Na očním pozadí mohou také vzniknout novotvořené cévy, které jsou příčinou méně časté, ale za to mnohem nebezpečnější „vlhké“ formy věkem podmíněné makulární degenerace, která dokáže způsobit až velmi těžkou ztrátu zraku.

Více o obou formách VPMD

RIZIKOVÉ FAKTORY

Věkem podmíněná makulární degenerace je způsobena většinou více faktory, lékaři je často považována za civilizační chorobu.

 • genetické faktory
  Odborníci uvádějí, že přímí příbuzní nemocného VPMD mají zhruba třikrát vyšší riziko, že nemoc postihne i je.
 • pohlaví
  Věkem podmíněná makulární degenerace více postihuje ženy než muže.
 • věk
  Pravidelné vyšetření pomocí Amslerovy mřížky (OTESTUJTE SE!) by měli absolvovat lidé starší 40 let.
 • rasa
  Běloši jsou mnohem náchylnější k VPMD, u černošské populace se vyskytuje jen ojediněle.
 • barva duhovky
  Lidé se světlou barvou očí bývají více postižení, protože tmavé duhovky lépe chrání sítnici před světlem.
 • ultrafialové záření
  Vystavování se slunečnímu UV-A a UV-B záření zvyšuje nebezpečí vzniku VPMD. Doporučuje se chránit slunečními brýlemi nebo kloboukem.
 • kouření
  Kouření více jak 25 cigaret denně zvyšuje riziko vzniku VPMD. Na vině je zřejmě pokles antioxidantů, které chrání makulu.
 • antioxidanty a vitaminy
  Strava chudá na zeleninu a ovoce, které obsahují důležité vitaminy (například vitamin E, betakaroten, zinek) a antioxidanty.
 • obezita
  Obezita spojená s nezdravou výživou a vysokým krevním tlakem je také jedním z rizikových faktorů věkem podmíněné makulární degenerace.
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml