PŘÍZNAKY VPMD

Věkem podmíněná makulární degenerace postihuje především lidi starší padesáti let a je nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Častěji postihuje ženy než muže.

Zpočátku se může projevovat nenápadně – zhorší se zrak při soumraku a za tmy, vidíte jakoby mírně zamlženě, barvy nejsou tak jasné jako dřív. Zvláště ti, kteří již nosí brýle, prvotní příznaky věkem podmíněné makulární degenerace přičítají „normálnímu“ zhoršení zraku.

Věkem podmíněná makulární degenerace často postihne nejprve pouze jedno oko, což snižuje možnost subjektivního rozpoznání jejích příznaků. Lidé na VPMD často přijdou až v pokročilém stádiu, kdy je makula na sítnici oka vážně poškozena a zrak často nenávratně poškozen, nebo při náhodném očním vyšetření. Druhé oko bývá postiženo v průběhu dalších let s mírou rizika narůstající každým rokem o 10 %. Po pěti letech je tedy druhé oko postiženo u poloviny nemocných a po deseti letech je oboustranné postižení jisté.

Prvními subjektivně pozorovatelnými příznaky věkem podmíněné makulární degenerace jsou zamlžený pohled, šedavá místa v centrální oblasti vidění, neobvykle rozostřený obraz nebo rozvlněné, zprohýbané linie a písmena. Již od samého počátku této nemoci pacienti ztrácejí schopnost číst, rozeznávat známé tváře, nerozeznávají barvy, všechny tvary vnímají pokřiveně.

OTESTUJTE SE!

Ztráta centrálního vidění zbavuje pacienty schopnosti číst nebo rozpoznávat tváře. Následkem toho trpí až třetina pacientů depresí.

Ztráta centrálního vidění zbavuje pacienty schopnosti číst nebo rozpoznávat tváře. Následkem toho trpí až třetina pacientů depresí.


Pokročilejší stádia nemoci se již projevují zřetelněji a poškození makuly je výraznější a bohužel také nevratné. Porucha zraku se pak projevuje podle druhu věkem podmíněné makulární degenerace.

Suchá forma VPMD se projevuje neschopností ostře vidět místo, na které právě soustředíte svůj zrak: střed je rozmazaný, ale periferní vidění zůstává. V pokročilé fázi nemoci vidíte v centru svého pohledu pouze šedou nebo černou skvrnu.

V časném stádiu vlhké formy VPMD můžete zamlženě vidět nebo vidíte věci zdeformovaně. U vlhké formy VPMD se vám mohou zdát písmenka nebo rovné linie zvlněné, zprohýbané. Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace postupuje rychle, neotálejte proto s návštěvou lékaře. Doma se můžete sami otestovat pomocí Amslerovy mřížky – vytiskněte si jednoduchý test!

NAVŠTIVTE LÉKAŘE

© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml