RIZIKA A PROGNÓZY

Věkem podmíněná makulární degenerace je podle lékařů částečně způsobena poškozeným genem, který řídí metabolizmus sítnice, z velké části však na jejím vzniku mají podíl i civilizační vlivy: špatná strava chudá na vitamin E, kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové záření... U věkem podmíněné makulární degenerace proto hraje velkou roli prevence a po 40. roce i podstupování pravidelných očních prohlídekOTESTUJTE SE HNED!

S přibývajícím věkem roste možnost výskytu této nemoci. Podle kanadské studie Beaver Dam Eye Study postihuje věkem podmíněná makulární degenerace zhruba 56 % lidí starších 65 let. Odborníci varují, že během následujících 25 let by se počet nemocných mohl vzhledem k nezdravému životnímu stylu a stárnoucí populaci až ztrojnásobit.

Věkem podmíněná makulární degenerace většinou nakonec postihne obě oči, což pacientovi kvůli ztrátě orientace znemožní svobodný pohyb, nezávislost na okolí a schopnost postarat se sám o sebe. Pacienti s VPMD se tak stávají závislí na péči svého okolí, kvůli ztrátě zraku jsou častěji obětmi úrazů, ale také depresí.

Věkem podmíněná makulární degenerace tak způsobuje nejenom výrazné snížení kvality života jednotlivce, ale představuje pro něj i pro celou společnost poměrně vysokou finanční zátěž. Léčba vlhké formy VPMD (jedině vlhkou formu VPMD lze léčit) není plně kryta zdravotním pojištěním a pacient se musí na léčbě moderními anti-VEGF preparáty spolupodílet. Kromě toho je pro lidi s vážnějším postižením zraku nutné zajistit slepecké pomůcky, v případě praktické slepoty i ošetřovatelskou péči. Pacienti, kteří bývají v produktivním věku, přicházejí v důsledku slepoty o zaměstnání, a tím i o peněžní příjem, na který byli zvyklí.

Věkem podmíněná makulární degenerace zatěžuje i celou společnost: náklady na péči o slabozrakého nebo nevidomého člověka jsou mnohem vyšší než u zdravého člověka. Nejedná se pouze o náklady na léčbu samotné VPMD, ale i dalších položek, které se k této nemoci často přidružují: léčba depresí, úrazů následkem pádu, rehabilitace, pečovatelské služby, sociální ústavy pro nevidomé, dávky sociální péče...

Jediný způsob jak předejít silnému zrakovému postižení následkem věkem podmíněné makulární degenerace je prevence. Nejenom že bychom měli dbát na zdravý životní styl (strava, ochrana proti ultrafialovému záření), ale po 40. roce by měl každý člověk v rámci preventivních prohlídek navštívit i svého očního lékaře nebo si jednoduchou první diagnostiku onemocnění makuly provést sám – OTESTUJTE SE!. Jedině s časně rozpoznanou VPMD je možné ještě bojovat, případně zmírnit její následky a naučit se s nemocí žít ještě před tím, než se rozvine do své nejhorší podoby.

© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml