Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Možnost léčby makulární degenerace zadního pólu.

Je mi 76 let.Mám makulární degeneraci zadního pólu-vlhkou formu.Koncem roku 2009 bylaprovedena catarakta na pravém oku.Dle očních odborníků se jedná o praktickou slepotu obou očí.Je ještě možná nějaká varianta léčby?Děkuji předem za Vaše vyjádření Hedvika Jágrová, Kladno
11.03.2010 22:59 | Hedvika Jágrová, Kladno
Při takto nízkých zrakových funkcích se jedná o konečné stadium onemocnění. Operací šedého zákalu lze dosáhnout zlepšení periferního vidění.
25.03.2010 22:34 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml