Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

VLHÁ NEBO SUCHÁ FORMA

DOBRÝ DEN, KDYŽ SE DÍVÁM NA NĚJAKÝ PŘEDMĚT, TAK VIDÍM STŘED ROZMAZANĚ A ZÁROVEŇ POKŘIVENÝ JAK SVISLE, TAK VODOROVNĚ. ZAJÍMALO BY MĚ, O JAKOU FORMU SE JEDNÁ A JESTLI MÁM PRÁVO NA LÉČBU INJEKCÍ. ZÁROVEŇ VIDÍM ŠPATNĚ ZA ŠERA, JAKO KDYBYCH SE DÍVALA PŘES NĚJAKÉ HNĚDÉ BRÝLE. EXISTUJE NA TO TAKÉ NĚJAKÁ ÚČINNÁ LÉČBA?
26.12.2009 20:55 | MICHAELA
Dobrý den,
Každý pacient s očními potížemi musí navštívit očního lékaře k prvotnímu vyšetření. Z Vaší otázky nelze stanovit diagnózu, ani léčbu vašeho onemocnění.
Objednejte se tedy u Vašeho očního lékaře.
13.02.2010 12:47 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml