Odpovídá MUDr. Leoš Rejmont

Ukončil vysokoškolské studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1991. Od roku 1996 Pracoval na Očním oddělení, nyní Oční klinice 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1995 složil atestaci ze všeobecného lékařství, v letech 1998 a 2003 potom atestaci I. a II. stupně z očního lékařství. Od roku 2004 zastává funkci zástupce přednosty kliniky.

Ve své práci se specializuje na onemocnění sítnice, řešení úrazů oka a rekonstrukci poúrazových stavů. Tuto problematiku vyučuje v pregraduálním studiu na 1. LF UK. V roce 2002 se účastnil mise AČR v Afghánistánu. Je členem řady tuzemských i zahraničních profesních organizací (ČLK, ČOS, ČVRS, EVRS, EURETINA, AAO)Již zodpovězené (veřejné) dotazy (pokládání dalších dotazů již není možné):

Vysoce specializovaná makulární centra v ČR

Dá se, dle Vašeho názoru považovat za vysoce specializované makulární centrum v ČR (přesto, že není uvedeno na těchto stránkách), také Centrum pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace na oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě ? Mou babičku odeslala její oční lékařka s VPMD na oční kliniku Lexum v Ostravě, které má babička po zkušenosti z dřívější doby nedůvěřuje a také není uvedeno na těchto stránkách. Jelikož na jedno oko má babička již téměř nevidí, máme oba velký zájem, aby jsme se s léčbou VPMD na ještě vidícím oku obrátily na co možná nejlepší specialisty.
Děkuji za odpověď. Kamil Kremser
25.02.2010 12:55 | Kamil Kremser, Opava
Ano, Oční klinika FN Ostrava patří mezi aplikační centra. Požádal jsem již o doplnění i na tyto www stránky
Děkuji za připomínku a přeji hezký den.
25.03.2010 22:07 | LR
© 2008 info@vpmd.cz | Odborný garant webu: MUDr. Leoš Rejmont | sitemap.xml